::   امروز دوشنبـه 1 ارديبهشت 1393   :: 
 

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

مرکز علمی-کاربردی مالیاتی تهران

 

     مقتضی است دانشجویان محترم طبق برنامه زمان بندی زیر به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی به نشانی زیر مراجعه و پس از ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سجاد) دروس ارائه شده را انتخاب نمایند. www.uast.ac.ir

عدم مراجعه و انتخاب واحد در تاریخ های زیر به منزله انصراف از تحصیل است.

روز و تاریخ مراجعه به سامانه

مقطع و رشته تحصیلی

روزهای چهارشنبه27/6/1392 وپنجشنبه 28/6/1392

کاردانی حسابداری مالیاتی ورودی 90 و کاردانی مدیریت بازرگانی ورودی 90 کاردانی حسابداری مالیاتی ورودی 91

روزجمعه 29/6/1392

کارشناسی حسابداری مالیاتی ورودی 91

دروس این گروه از دانشجویان انتخاب شده و فقط برای  ثبت نام و اطلاع از میزان شهریه و پرداخت آن باید به home page خود در سامانه سجاد مراجعه نمایند.

کارشناسی حسابداری مالیاتی ورودی 92

 

تـذکرات مـهم:

1-برای ورود به سامانه سجاد به صورت پیش فرض کدکاربر عبارت از کد ملی و رمز عبورکد ملی و شماره شناسنامه تعیین شده است. بدیهی است در صورت تغییر رمز باید رمز ورود جدید وارد شود.

2-دانشجویان ملزم به انتخاب دروس ارائه شده برای رشته ورودی خود بوده و باید از انتخاب اشتباه گروههای درسی سایر رشته ورودی ها خودداری نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد آنان باطل خواهد شد.

3-دانشجویانی که در نیمسال دوم 92-91 معدل کمتر از 12 کسب نموده اند تنها مجاز به انتخاب 14 واحد درسی هستند. همچنین دانشجویانی که برای دومین نیمسال معدل کمتر از 12 کسب نموده اند مجاز به ثبت نام و انتخاب واحد نبوده و مطابق آئین نامه آموزشی از ادامه تحصیل محروم هستند.

4-مسئولیت عواقب ناشی از انتخاب اشتباه دروس بر عهده دانشجو بوده و آموزش در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. بنابراین توصیه می شود دانشجویان محترم در انتخاب واحد نهایت دقت را معمول نمایند.

6-شروع کلاس ها از روزشنبه   مورخ   6/7/1392           خواهد بود و محل تشکیل کلاسها واقع در                       خیابان امام خمینی بین میدان امام خمینی وحسن آباد خیابان سی تیر هنرستان صنعتی تهران است.

7-تاریخ درج شده در سامانه سجاد برای امتحان پایان نیمسال دروس صوری بوده و برنامه کامل امتحانات در طول نیمسال اعلام خواهد شد.

8-در نیمسال اول 93-92 دریافت فیش 15% شهریه همچنین اطلاع از میزان 85% شهریه در سامانه سجاد پیش بینی شده است. بنابراین لازم است دانشجویان تا پیش از شروع کلاسها نسبت به دریافت فیش پرداخت شهریه و واریز آن اقدام نمایند. در غیر اینصورت انتخاب واحد آنان تایید نشده و اجازه شرکت در کلاسها را نخواهند داشت.

شماره حساب 85% شهریه به نام مرکز علمی-کاربردی مالیاتی تهران  0102193412008                      سیبا بانک ملی قابل پرداخت درکلیه شعب است.

و شماره حساب 15%شهریه به نام تمرکز وجوه درآمدی دانشگاه جامع علمی-کاربردی در فیش دریافتی درج شده است.(ضمنا واریز شهریه 15%بااستفاده ازکارت اعتباری امکان پذیراست.)

9-در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در زمینه انتخاب واحد و یا ورود به سامانه سجاد می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 39903013 (آقای آزادی) تماس بگیرید

            


زمان مراجعه به سایت برای ورودیهای 92روز شنبه 1392/6/30 صحیح میباشدآخرین اخبار و رویدادهای مربوط به دانشگاه علمی کاربردی